Ylen saamat laskelmat osoittavat eläkejärjestelmän isot erot sukupolvien välillä – tutki laskurista oma tilanteesi

Yle pyysi Eläketurvakeskukselta tietoja maksetuista eläkemaksuista ja saaduista eläkkeistä ikävuosittain. Niistä käy ilmi, kuinka isoja eroja sukupuolten ja sukupolvien välillä on.