Yksikin Airbnb-yö voi viedä omistusasujalta merkittävän veroedun – lakia on tulkittu turhan tiukasti, katsoo ministeriö

Jos oman asunnon vuokraa eteenpäin vaikka lyhyen lomamatkan ajaksi, voi menettää myyntivoiton verovapauden. Ministeriön mukaan lakia voisi olla perusteltua muuttaa.