Vety- ja akkualan miljardi-investoinnit pohjalaismaakuntiin toimivat veturina koko maan viennille, arvioi ministeriö

Investointeja on luvassa akkualalle, vetytehtaisiin sekä tuulivoimaan maalla ja merellä. Ensi talvesta on silti vielä tulossa hankala.