Valtio alkaa pian tukea jääkiekkokentän kokoisten pienaukkojen hakkaamista metsiin

Pienaukkohakkuu on jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon sopiva puunkorjuutapa. Siinä tehdään enintään 0,3 hehtaarin aukkoja, joiden on tarkoitus vauhdittaa metsän luontaista uudistumista.