Työttömien määrä nousi vuoden takaisesta 20 000:lla

Kausi- ja satunnaisvaihtelusta siivottu, työttömyyttä kuvaava prosenttiluku nousi vuodessa 6,9:stä 7,7:ään.