Turkistarhat torjuvat lintuinfluenssaa asein, kaasutykein ja petolinnuin – tarkastus osoittaa tautisuojauksen olevan edelleen puutteellista

Monella suomalaisella turkistarhalla linnut pääsevät yhä lentämään tarhojen sisälle, ilmenee Ylen näkemistä tarkastusraporteista. Tarhoilta on löytynyt myös muita ongelmia, kuten villikissoja.