Oikeuskansleri: Työttömyysturvaa koskevien muutosten arviointi on jäänyt puutteelliseksi

Lausuntoaika jäi liian lyhyeksi ilman asianmukaisia perusteluja.