Metsä Group suunnittelee hiilidioksidia talteen ottavan laitoksen rakentamista – useita paikkavaihtoehtoja

Metsäyhtiö ryhtyy selvittämään, miten hiilidioksidin talteenottolaitteisto voitaisiin parhaiten yhdistää yhtiön tehdaslaitteistoon.