Lääkkeiden hinnat voivat nousta, koska EU aikoo laittaa käyttöveden ”saastuttajat” maksamaan

Tavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu lääkejäämiltä sekä mikromuovilta.