Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat helpottamassa – lokakuun palkkalaskelmien virhetaso alhaisin yli vuoteen

Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmien tilanne on kaupungin mukaan parantunut.