Hallituksen ajama malli leikkaa ansiopäivärahaa myös yrittäjiltä – kolmasosa saisi vain peruspäivärahan

Työttömyysturvan porrastusmalli ei kelpaa Yrittäjäkassalle.