Haapa on muuttunut metsätalouden pahiksesta hyvikseksi – erityisen tärkeä rooli hakkuualueilla

Muun muassa useat haavasta riippuvat lajit ovat hyötyneet hakkuualueille pysyvästi jätetyistä puista.