Älyverkkoja toimittava Aidon on myyty globaalille Gridspertise-konsernille – työntekijöiden määrän uskotaan jatkossakin lisääntyvän

Aidon jatkaa itsenäisenä yksikkönä Gridspertisen omistuksessa. Yrityskaupan odotetaan avaavan uusia väyliä markkinoille ja vahvistavan yhtiön resurssipohjaa.